Bibliotekarien, biblioteks- och informationsvetenskap och digital humaniora

Year of Publication
2018
Book Title
Bibliotekarier i teori och praktik - Utbildningsperspektiv på en unik profession
Number of Pages
166–190
Publisher
BTJ
City
Lund
Refereed Designation
Non-Refereed
Taxonomy terms
File attachment