Cancerpatienter och användningen av journal via nätet