Behöver patienterna fungerande system eller nyttigt information — eller både och?

Submitted by Isto Huvila on Tue, 04/12/2022 - 15:28
Date
Until

Presentation på eHealth@LU konferens i Lund.

Abstrakt: Stora satsningar har gjorts i utveckling av patientcentrerade e-hälsoservice. Ett typiskt drag i utvecklingen har varit ett fokus på funktioner och användarnöjdheten på enskilda tekniska system och service. Det gäller till och med när service har utvecklats och samlats ihop på lokala, regionala och nationella tjänsteplattform. Däremot har det ofta lagts mindre fokus på hur de olika service fungerar ihop i patienternas vardag och hur deras informationsinnehåll motsvarar användarnas alldagliga behov. Presentationen ger en överblick på aktuell forskning om patienternas informationsbehov i Norden och hur forskning om informationsbeteende och -kompetenser kompletterar annan e-hälsoforskning.
 

File attachments
Attachment Size
IstoHuvila-eHEALTHatLU-2022-handout.pdf 859.48 KB