Kunskapsdelningens många nivåer och konsten att fånga dem i ett ramverk

Publication Type:

Journal Article

Source:

Informaatiotutkimus (2014)

URL:

http://ojs.tsv.fi/index.php/inf/article/view/48051/13884

Abstract:

(Introduction): Kunskapdelning är väsentligt i dagens informationssamhälle. Arbetslivet är under konstant förändring och det har blivit ovanligt att arbetstagaren stannar i samma arbetsgivares tjänst under sin hela yrkeskarriär. Den pågående pensioneringen av de stora åldersklasserna understryker vidare behovet att ta vara på den nu existerande expertisen och kunskapen inom organisationer. Till följd av förändringar i yrkeskarriären ändras även människornas informationsbeteende. Den traditionella kunskapsdelningen i form av fysiska möten ersätts och kompletteras av nya teknologistödda kommunikations- och informationsdelningsformer på nätet. Syftet med denna presentation är att kritiskt diskutera state-of-the-art i kunskapsdelningsforskning (knowledge sharing), dess centrala premisser och implikationer för kunskapdelningen inom organisationer. På basen av en bred forskningsöversikt presenterar vi ett ramverk som kan fungera som en utgångspunkt för fortsatt forskning inom området. Tidigare modeller bygger på kontinuitet i kunskapsdelningsprocesser och blackboxing av hur kunskap delas (eller blir delad) i praktiken. Därtill, även om tidigare forskning har visat hur individuella, sociala, organisatoriska och samhälleliga faktorer påverkar kunskapsdelning, har de sällan analyserats inom ett enhetligt ramverk. Presentationen avslutas med en diskussion om hur kunskapsdelningsforskning kunde utvecklas genom att designa och bedriva integrerad mångvetenskaplig forskning inom området.
AttachmentSize
PDF icon Huvila2014e.pdf121.54 KB

Taxonomy terms:

Archaeology and Archaeological Information in the Digital Society shows how the digitization of archaeological information, tools and workflows, and their interplay with both old and new non-digital practices throughout the archaeological information process, affect the outcomes of archaeological work, and in the end, our general understanding of the human past.

Read more

COST-ARKWORK is a network funded by the COST scheme that brings together the multidisciplinary work of researchers of archaeological practices in the field of archaeological knowledge production and use. The aim of the network is to make a major push forward in the current state-of-the-art in knowing how archaeological knowledge is produced, how it is used and how to maximise its positive impact in the society.

Read more

CApturing Paradata for documenTing data creation and Use for the REsearch of the future (CAPTURE) investigates what information about the creation and use of research data that is paradata) is needed and how to capture enough of that information to make the data reusable in the future. 

Read more