Seminarierummet eller lärandemål? Studenternas föreställningar om en kurs i databaskonstruktion

Date: 
Wednesday, October 8, 2014 - 10:00 to Thursday, October 9, 2014 - 15:00

Presentation på NU 2014 konferens i Umeå

Det är inte ovanligt att lärare och studenter har olika syn på vad som utgör en kurs och vad är det som är väsentligt i en utbildning. Ett bättre förståelse av hur studenterna begreppsligar undervisningsmoment, kursens struktur och deras relation till olika fysiska och icke-fysiska aspekter av inlärningsmiljön kan underlätta samspelet mellan läraren och studenterna. Förståelsen av studenternas föreställningar kan även användas för att lyfta fram lärandemål, kunskap och färdigheter som utbildningens centrala bestådsdelar.

Denna presentation rapporterar om en studie på hur studenterna på kursen Databaskonstruktion (Informationsvetenskap, Handelshögskolan vid Åbo Akademi) begreppsligar kursen de deltar. Det empiriska materialet för studien samlades i form av konceptuella EER-modeller studenterna (N=45) ritade som en övningsuppgift på kursen under åren 2012-2013. Resultaten visar att studenterna hade en tendens att lyfta fram delvis konkreta och delvis organisatoriska aspekter av kursen och relativt sällan nämna kunskaper, färdigheter eller ämneshelheter som fanns inskrivna i lärandemål och schemat. Presentationen diskuterar mönster som upptäcktes i analysen, sannolika orsaker och tänkbara åtgärder för att styra studenternas uppmärksamhet från ramarna till kursinnehållet.

AttachmentSize
PDF icon IstoHuvilaNU2014-handout.pdf880.94 KB

Archaeology and Archaeological Information in the Digital Society shows how the digitization of archaeological information, tools and workflows, and their interplay with both old and new non-digital practices throughout the archaeological information process, affect the outcomes of archaeological work, and in the end, our general understanding of the human past.

Read more

Taking Health Information Behaviour into Account: implications of a neglected element for success- ful implementation of consumer health technologies on older adults (HIBA) is an Academy of Finland funded research project at Åbo Akademi University.

Read more

CApturing Paradata for documenTing data creation and Use for the REsearch of the future (CAPTURE) investigates what information about the creation and use of research data that is paradata) is needed and how to capture enough of that information to make the data reusable in the future. 

Read more