CfP: CAA-SE conference in Lund Dec 2-4, 2013

Quoting https://sites.google.com/site/caasweden/konferens-2013

"CAA Sverige är en officiell del av internationella CAA (Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology) och den andra nationella konferensen kommer att äga rum i Lund. Vi vill härmed bjuda in alla intresserade av användningen av digitala redskap inom arkeologi till en givande konferens.

Årets konferens arrangeras i samarbete med ArkDIS-projektet samt HumLab vid Lunds universitet och stöds med medel från Crafoordska stiftelsen.

Deltagaravgifter är 750 kr inklusive moms, 375 kr för studerande (max 25 personer till studerandepris). I deltagaravgiften, som är självkostnadspris, ingår fika och lunch konferensens tre dagar. För deltagande i konferensmiddagen på tisdag kväll tillkommer ytterligare 710 kr per person, vilket man kan välja till vid registreringen.

Idag har vi förslag på följande sessioner, men vill gärna ha fler. Exempel på ämnen som kommer tas upp under konferensen är:

  • 3D inom arkeologi
  • Laserskanning
  • Geofysiska prospekteringsmetoder
  • GIS-analyser
  • Databaser och program
  • Förmedling
  • Lagring av data

Måndag och tisdag hålls sessioner och keynote föreläsningar (Sofia Pescarin, CNR ITABC Rom och Philip Verhagen, Vrije Universiteit Amsterdam).

Den tredje konferensdagen är förlagd till IKDC (Ingvar Kamprad Design Centrum), Lunds universitet. Till den dagen planeras sessioner och workshops samt besök och visningar i Virtual Reality-labbet i mindre grupper.

Vill du hålla ett föredrag så är sista dag för anmälningar måndag 14 oktober. Skriv ett abstrakt på max 500 ord och ange om du vill hålla ett långt föredrag (25 min) eller ett kort (15 min) inklusive frågor. Anmälningar och inlämning av abstracts sker via: http://konferens.sol.lu.se/caa-se-2013/platser/

Varmt välkomna till årets konferens!

Daniel Löwenborg, Karin Lund, Per Stenborg, Fredrik Larsson, Bodil Petersson, Nicolo Dell’Unto

Information Services and Digital Literacy provides an alternative perspective for understanding information services and digital literacy, and argues that a central problem in the age of the social web and the culture of participation is that we do not know the premises of how we know, and how ways of interacting with information affect our actions and their outcomes.

Read more

Taking Health Information Behaviour into Account: implications of a neglected element for success- ful implementation of consumer health technologies on older adults (HIBA) is an Academy of Finland funded research project at Åbo Akademi University.

Read more

ARKDIS project maps the implications and opportunities of the digitalisation of information and information work in the domain of archaeology and to develop and evaluate conceptual and practical methods and procedures for enhancing archaeological information work in the digitalised environment.

Read more