Bibliotek 2.0 symposium i Åbo

Forskningsprojektet Library 2.0 – a new participatory context vid ämnet Informationsförvaltning vid Åbo Akademi ordnar seminarium och workshop den 15.-16.4.2010. Seminariet samlar experter från de nordiska länderna för att diskutera fenomen kring Bibliotek 2.0 och Webben 2.0 samt om hur de påverkar verksamheten vid bibliotek, informationstjänster och den vetenskapliga forskningen. Under seminariet uppträder en mängd internationellt uppmärksammade specialister som t.ex. Esben Fjord (Gladssaxe Bibliotek, Danmark), Jaakko Sannemann, (Entresse bibliotek), Hanna Carlsson (Lunds Universitet) och Jouni Nevalainen (Aalto university library).

 

Programmet finns på http://library2pointoh.fi/2010/03/11/symposium-bibliotek-20-–-deltagarkultur-i-forandring/

Archaeology and Archaeological Information in the Digital Society shows how the digitization of archaeological information, tools and workflows, and their interplay with both old and new non-digital practices throughout the archaeological information process, affect the outcomes of archaeological work, and in the end, our general understanding of the human past.

Read more

Taking Health Information Behaviour into Account: implications of a neglected element for success- ful implementation of consumer health technologies on older adults (HIBA) is an Academy of Finland funded research project at Åbo Akademi University.

Read more

CApturing Paradata for documenTing data creation and Use for the REsearch of the future (CAPTURE) investigates what information about the creation and use of research data that is paradata) is needed and how to capture enough of that information to make the data reusable in the future. 

Read more