Länkad data på fältet: från fältdokumentation och rapportering till dokumentationskontinuum

Year of Publication
2012
Conference Name
Proceedings of the CAA-SE conference
Publisher
CAA-SE
Conference Location
Uppsala
URL
http://www.caase.byethost16.com/wp-content/uploads/2012/05/IstoHuvila_LankadDataPaper.doc
Refereed Designation
Non-Refereed
File attachment