Opening: Chair in Library and Information Science in Uppsala

Submitted by Isto Huvila on Wed, 03/03/2010 - 10:07

Uppsala University hereby declares the following position to be open for application:

 

Chair in Library and Information Science

at the department of ALM (Archive, Library and Museum Studies)

 

Full information at  http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/1651prof_eng.html

 

Last day of application: 29 March, 2010.

Paradigms, concepts and practice in knowledge organisation

Submitted by Isto Huvila on Sat, 02/27/2010 - 19:30

I came just a few hours ago home from this year's ISKO (International Society for Knowledge Organization)  conference that was held quite appropriately in Rome. This was my first ISKO conference and one quite remarkable difference with an average information science conference and ISKO meeting seemed to be that when in those other conferences deeply theoretical discussions are typically quite rare, here it was quite the opposite.

Second Life opetuksessa ja koulutuksessa Asiantuntijakurssi, 5 op

Submitted by Isto Huvila on Thu, 01/28/2010 - 12:50

Kurssilla syvennytään Second Life –virtuaalimaailman käyttöön käytännön opetus ja koulutustyössä. Second Life –ympäristö nähdään kurssilla välineenä ja pääpaino on tämän ympäristön tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä. Kurssilla painotetaan henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen merkitystä sekä ryhmässä oppimista ja ryhmältä oppimista. Kurssille on varattu aikaa osallistujien kahdenkeskiseen ohjaukseen ja projektien toteuttamisen tukemiseen ja arvioimiseen.

 

Bibliotek 2.0: Deltagarkultur i förändring (bok)

Submitted by Isto Huvila on Wed, 01/27/2010 - 15:50

The Swedish language edition of the book (originally written in Swedish and Finnish) of Library 2.0 - A new participatory context research group is available at the bookshop near you.

Bibliotek 2.0: Deltagarkultur i förändring

 

Av Gunilla Widén-Wulff, Kim Holmberg, Isto Huvila, Maria Kronqvist-Berg och Outi Nivakoski

 

Digital strategies for heritage DISH 2009

Submitted by Isto Huvila on Mon, 12/14/2009 - 10:32

 I was last week on wednesday and thursday (9-10/12)  at DISH 2009 (DIgital Strategies for Heritage) conference in Rotterdam. My own presentation Participatory management of heritage assets (presentation also attached to this article) discussed participation, strategies and critical success factors for engaging users and experts vs. amateurs dichotomy.